Afspraak maken podotherapie kouwe

Maak een afspraak

Afspraak ZONDER verwijzing

Podotherapie Kouwe is direct toegankelijk. Dit betekent dat er geen verwijzing van arts of specialist noodzakelijk is. Wel is voorafgaand aan het onderzoek een screening (vragenlijst) vereist om vast te stellen of podotherapeutische behandeling geïndiceerd is. Bij twijfel wordt u geadviseerd een verwijzing van uw huisarts of specialist te regelen en mee te nemen bij uw eerste bezoek. Dit zal de behandeling voor beide partijen duidelijker en sneller laten verlopen.

Afspraak MET verwijzing

Indien u met verwijzing van arts of specialist komt, dient u deze bij het eerste bezoek mee te brengen. Ook zal ik u vragen een geldig legitimatiebewijs te tonen om uw gegevens te valideren. Trek gemakkelijke kleding aan en neem een paar (sport)schoenen mee die u veel draagt.