Vergoedingenoverzicht

Vergoedingenoverzicht 2018

Podotherapie wordt ruimschoots vergoed binnen de meeste aanvullende verzekeringen, waarbij het eigen risico niet van toepassing is en veelal geen verwijzing van uw (huis)arts meer nodig is.

Podotherapeut Richard Kouwe is lid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) en staat geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. Dit betekent dat Podotherapie Kouwe voldoet aan de kwaliteitseisen die zorgverzekeraars mogelijk stellen aan een podotherapeut om in aanmerking te komen voor vergoedingen. De behandeling en de daarbij behorende kosten worden tijdens het consult met u besproken. Houd er rekening mee dat ook aan het eerste consult kosten verbonden zijn. In de meeste gevallen krijgt u een factuur mee na het consult, welke u zelf dient te betalen en te declareren bij uw zorgverzekeraar. Bij de meeste zorgverzekeraars heeft u hier geen verwijzing van arts of specialist voor nodig.

De inhoud van de pagina’s met vergoedingen is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Podotherapie Kouwe en de NVvP kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheden en/of onvolledigheden in de verstrekte informatie. Aan de inhoud van deze pagina’s en eventueel toegevoegde bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Raadpleeg voor het meest actuele vergoedingenoverzicht altijd de website van uw zorgverzekeraar.

Aevitae (VGZ)

Basis Pakket Max. € 75,- per jaar, incl. reparatie of aanschaf vervaardigde podotherapeutische
steunzolen
Indien niet geleverd door genoemde zorgverlener dan is de vergoeding max.
€  50,-
Plus Pakket Max. € 100,- per jaar, incl. reparatie of aanschaf vervaardigde podotherapeutische
steunzolen
Indien niet geleverd door genoemde zorgverlener dan is de vergoeding max.
€  75,-
Extra Pakket Max. € 125,- per jaar, incl. reparatie of aanschaf vervaardigde podotherapeutische
steunzolen
Indien niet geleverd door genoemde zorgverlener dan is de vergoeding max.
€  100,-
Top Pakket Max. € 250,- per jaar, incl. reparatie of aanschaf vervaardigde podotherapeutische
steunzolen
Indien niet geleverd door genoemde zorgverlener dan is de vergoeding max.
€ 150,-
Vip Pakket Max. € 500,- per jaar, incl. reparatie of aanschaf vervaardigde podotherapeutische
steunzolen
Indien niet geleverd door genoemde zorgverlener dan is de vergoeding max.
€ 250,-
 Cares aanvullend Basis Max. € 300,- per jaar, incl. reparatie of aanschaf vervaardigde podotherapeutische
steunzolen
1 paar steunzolen maximaal tot maximaal € 35,=
  Cares aanvullend Uitgebreid Max. € 300,- per jaar, incl. reparatie of aanschaf vervaardigde podotherapeutische
steunzolen
1 paar steunzolen maximaal tot maximaal € 70,=
  Cares aanvullend Totaal Max. € 500,- per jaar, incl. reparatie of aanschaf vervaardigde podotherapeutische
steunzolen
1 paar steunzolen maximaal tot maximaal € 100,=
  Cares aanvullend Top Max. € 500,- per jaar, incl. reparatie of aanschaf vervaardigde podotherapeutische
steunzolen
1 paar steunzolen maximaal tot maximaal € 100,=
 Mondiale Aevitea zorg Max € 70,= per jaar incl. reparatie of aanschaf vervaardigde podotherapeutische
steunzolen

* Let op! Met betrekking tot levering podotherapeutisch steunzolen: leverancier moet lid zijn van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP).

Anderzorg

Extra Podotherapie en podologie: max. € 150,- per jaar
Jong Podotherapie en podologie: max. € 150,- per jaar
Basis 100% van geldende tarieven, indien Zorgprofiel 2 en hoger

Let op! Bovengenoemde maximaal vergoedingen worden gedeeld met andere zorgverleners actief in de voetengezondheidszorg. Directe Toegankelijkheid: je hebt vooraf een schriftelijke verwijzing van de huisarts of medisch specialist nodig.

Avéro Achmea

Excellent Max. € 200,- per jaar, waaronder 1 paar (sport)steunzolen
Maximaal 1 paar podotherapeutische steunzolen*
Royaal Max. € 150,- per jaar, waaronder 1 paar (sport)steunzolen
Maximaal 1 paar podotherapeutische steunzolen*

* Let op! Met betrekking tot podotherapeutisch steunzolen: leverancier moet lid zijn van NVvP

Azivo

is ondergebracht bij menzis per 01-01-2017

AZVZ

AZVZ Comfort Geen vergoeding
AZVZ Comfort-extra 100% met Max. € 115,- per jaar, podotherapeutische steunzolen max. € 60,- per jaar

Besured

All-in-1  Max. € 70,- (incl. aanmeten, vervaardigen en afleveren van  podotherapeutische steunzolen) geen vergoeding indien de steunzolen door een orthopedisch schoentechnicus worden vervaardigt

CZ

50 Plus Podotherapie en podologie: max. € 115,- per jaar
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 60,- per jaar
Basis Podotherapie en podologie: max. € 70,- per jaar
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 60,- per jaar
Gezinnen Podotherapie en podologie: max. € 115,- per jaar
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 60,- per jaar
Jongeren Podotherapie en podologie: max. € 70,- per jaar
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 60,- per jaar
Plus Podotherapie en podologie: max. € 115,- per jaar
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 75,- per jaar
Top Podotherapie en podologie: max. € 115,- per jaar
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 75,- per jaar
Excellent Podotherapie en podologie: 100%
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max € 75,- per jaar
Ideaal Podotherapie en podologie: max. € 115,- per jaar. Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max € 60,- per jaar
Supertop Podotherapie en podologie: 100%
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max € 75,- per jaar

CZdirect

CZdirect Basic Podotherapie en podologie: max. € 70,- per jaar
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 60,- per jaar
CZdirect Extra Podotherapie en podologie: max. € 115,- per jaar
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 60,- per jaar

De Amersfoortse

Aanvulling Compact Geen vergoeding
Aanvulling Extra* 100% vergoeding, max. 1 paar steunzolen per jaar
Aanvulling Start* Max. 100,= per jaar
Vergoeding steunzolen 50,= per jaar
Aanvulling Optimaal* 100% vergoeding, max. 1 paar steunzolen per jaar
Aanvulling Uitgebreid* 100% vergoeding, max. 1 paar steunzolen per jaar

*De Amersfoortse vergoedt geen siliconenorthese, orthonyxie, nagelbeugel en laterale wig.

De Friesland Zorgverzekeraar

AV Extra Max. € 150,- per jaar

Vergoeding podotherapeutische steun- en therapiezolen: max. € 100,- per
2 kalenderjaren

AV Optimaal Max. € 250,- per jaar

Vergoeding podotherapeutische steun- en therapiezolen: max. € 100,- per
2 kalenderjaren

AV Frieso Compleet Max. € 250,- per jaar

Vergoeding podotherapeutische steun- en therapiezolen: volledig max 1 paar
zolen per jaar

* Een voorafgaande verwijzing van de huisarts blijft verplicht

De Goudse

Aanvullende Verzekering Basis* Max. € 300,- per jaar
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 35,- per jaar**
Aanvullende Verzekering Top* Max. € 500,- per jaar
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 100,- per jaar**
Aanvullende Verzekering Totaal* Max. € 500,- per jaar
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 100,- per jaar**
Aanvullende Verzekering Uitgebreid* Max. € 300,- per jaar
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 70,- per jaar**

*  Voorwaarden: op basis van een schriftelijke verwijzing van een behandelend medisch specialist of huisarts, waaruit blijkt dat er een medische indicatie voor podotherapie aanwezig is.
** Voorwaarden: podotherapeut die erkend is door NVvP (Nederlandse Vereniging
van Podotherapeuten.

Delta Loyd

 Comfort Podotherapie en podologie: max. € 150,- per jaar

Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 200,- per jaar

Compleet Podotherapie en podologie: max. € 150,- per jaar

Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 150,- per jaar

Extra Podotherapie en podologie: max. € 100,- per jaar

Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 100,- per jaar

Top Podotherapie en podologie: max. € 150,- per jaar

Vergoeding podotherapeutische steunzolen: 100% vergoeding

Zilver Podotherapie en podologie: max. € 70,- per jaar

Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 60,- per jaar

Zorg 1 Podotherapie en podologie: max. € 70,- per jaar

Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 60,- per jaar

Zorg 2 Podotherapie en podologie: max. €115,- per jaar

Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 75,- per jaar

Ditzo

ZorgBest 75% vergoeding met een max. € 250,- per jaar

Vergoeding podotherapeutische steunzolen:  1 paar per jaar

 Voorwaarden:

• Je wordt behandeld door een podotherapeut, podoloog of podoposturaal
therapeut.

• Ditzo betaalt alleen behandelingen en consulten.

• Je krijgt de steunzolen op voorschrift van de behandelend arts, podotherapeut,
podoloog of podoposturaal therapeut.

 

Ditzo vergoed NIET:

– Verwijderen van eelt om cosmetische of verzorgende redenen en het knippen
van teennagels.

– Siliconenorthese, orthonyxie, nagelbeugel en laterale wig

DSW Zorgverzekeraar

AV Standaard Max. 6 behandelingen per jaar, max. € 25,- per behandeldatum.
50% tot 55 euro maximale vergoeding per verzekerde per kalenderjaar voor
podotherapeutische zolen.
AV Student Max. 6 behandelingen per jaar, max. € 25,- per behandeldatum.
50% tot 55 euro maximale vergoeding per verzekerde per kalenderjaar voor
podotherapeutische zolen.
AV Top Max. 6 behandelingen per jaar, max. € 25,- per behandeldatum.
50% tot 75 euro maximale vergoeding per verzekerde per kalenderjaar voor
podotherapeutische zolen.
AV Compact Max. 6 behandelingen per jaar, max. € 25,- per behandeldatum.
Geen vergoeding voor podotherapeutische zolen.

FBTO

Module Voetzorg* wordt per 1-1-2018 niet meer aangeboden

HEMA

Aanvullend 1  Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 100,- per jaar.
Aanvullend 2  Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 200,- per jaar.
Aanvullend 3  Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 200,- per jaar.

IAK

IAK Jong Max. € 100,- per jaar
Steunzolen: geen vergoeding
IAK Compact Max. € 100,- per jaar 
Steunzolen max. € 100,- p/jaar
IAK Compleet Max. € 125,- per jaar
Steunzolen max. € 125,- p/jaar
IAK Extra Compleet Max. € 125,- per jaar
steunzolen max. € 125,- p/jaar
IAK Comfort Max. € 750,- per jaar (podotherapie valt onder totale budget
alternatieve en bijzondere geneeswijze)

Ik!

is gestopt per 01-01-2018 ondergebracht bij IAK

Interpolis Zorgactief

ZorgActief 3 sterren Geen vergoeding
ZorgActief 4 sterren Geen vergoeding

IZA
zorgverzekering

IZA Extra Zorg 1 Max. € 125,- per jaar
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 125,- per jaar.
IZA Extra Zorg 2 Max. € 250,- per jaar
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 150,- per jaar.
 IZA Extra Zorg 3 Max. € 250,- per jaar
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 225,- per jaar.
IZA Extra Zorg 4 Max. € 350,- per jaar
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 250,- per jaar.
 IZA Classic Comfort Max. € 115,- per jaar
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 190,- per jaar.

*Vergoeding steunzolen mag ook gebruikt worden voor de kosten van reparatie en aanpassing steunzolen

IZZ
zorgverzekering

IZZ Zorg voor de Zorg Extra 2 Max. € 90,- per jaar
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 90,- per jaar.
IZZ Zorg voor de Zorg Extra 3 Max. € 180,- per jaar
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 90,- per jaar.

Menzis

ExtraVerzorgd 1 Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 100,- per jaar.
ExtraVerzorgd 2 Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 150,- per jaar.
ExtraVerzorgd 3 Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 200,- per jaar.
JongerenVerzorgd Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 150,- per jaar.
GarantVerzorgd 1 Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 150,- per jaar.
GarantVerzorgd 2 Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 200,- per jaar.
GarantVerzorgd 3 Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 250,- per jaar.
Collectief Aanvullend 2
(CSU, Tzorg, VNG, IPO, UVW)
Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 100,- per jaar.
Collectief Aanvullend 3
(CSU, Tzorg, VNG, IPO, UVW)
 Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 150,- per jaar.
Collectief Aanvullend 4
(CSU, Tzorg, VNG, IPO, UVW)
 Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 200,- per jaar.

Onder voetzorg vallen behandelingen en hulpmiddelen die te maken hebben met uw voeten (w.o. podotherapie, pedicure en steunzolen)

National Academic

 Aanvullende verzekering 1 Max. € 70,- per jaar. Incl. het aanmeten, vervaardigen en afleveren
van podotherapeutische of podologische zolen en orthesen.
 Aanvullende verzekering 2 Max. € 70,- per jaar. Incl. het aanmeten, vervaardigen en afleveren
van podotherapeutische of podologische zolen en orthesen.
 Aanvullende verzekering 3 Max. € 150,- per jaar: Podotherapeutische steunzolen (in pakket hulpmiddelen
gezamenlijk) max.100% Max. 455,- per jaar.
 Student geen vergoeding meer
*Orthopedische (steun-/inleg)zolen, vervaardigd door een orthopedisch
schoenmaker/ orthopedisch centrum, komen niet voor vergoeding in aanmerking

OHRA

Aanvullend* Podotherapie en podologie: max. € 50,- per jaar.
Podotherapeutische steunzolen: geen vergoeding
Extra Aanvullend* Podotherapie en podologie: max. € 100,- per jaar.
Podotherapeutische steunzolen: max. € 100,-
Extra Uitgebreid* Podotherapie en podologie: max. € 150,- per jaar.
Podotherapeutische steunzolen: max. € 200,-
Uitgebreid Vitaal* Podotherapie en podologie: max. € 150,- per jaar.
Podotherapeutische steunzolen: max. € 200,-
Uitgebreid* Podotherapie en podologie: max. € 150,- per jaar.
Podotherapeutische steunzolen: max. € 150,-
Compleet* Podotherapie en podologie: max. € 150,- per jaar.
Podotherapeutische steunzolen: 100%

 * Let op! Reeds bestaande aanvullende verzekeringen geven een eventuele hogere/andere vergoeding. Deze verzekeringen zijn niet meer af te sluiten. Zie hiervoor uw bestaande polis en/of website.

ONVZ

Vrije Keuze Startfit Geen vergoeding
Podotherapeutisch steunzolen: geen vergoeding
Vrije Keuze Benfit Podotherapie: max. € 250,-
Podotherapeutisch steunzolen op voorschrift: max. € 150,-
Vrije Keuze Extrafit Podotherapie: max. € 150,-
Podotherapeutisch steunzolen op voorschrift: max. € 100,-
Vrije Keuze Optifit Podotherapie: 100%
Podotherapeutisch steunzolen op voorschrift: 100%
Vrije Keuze Superfit Podotherapie: 100%
Podotherapeutisch steunzolen: 100%
Vrije Keuze Topfit Podotherapie: 100%
Podotherapeutisch steunzolen: 100%

Let op! Bovenstaande vergoedingen op basis van behandeling door een podotherapeut de vervaardigde podotherapeutische zolen zijn vervaardigd door orthopedisch schoentechnicus

Gemeenten Optimaal en Amsterdam (Zilveren Kruis) Den Haag (Menzis)

Optimaal Aanvullend 2  max € 150,= incl. 1 paar (sport) steunzolen
Optimaal Aanvullend 3  max € 200,= incl. 1 paar (sport) steunzolen
AV Amsterdam 1  max € 150,= incl. 1 paar (sport) steunzolen
AV Amsterdam 2  max € 150,= incl. 1 paar (sport) steunzolen
AV Amsterdam 3  max € 200,= incl. 1 paar (sport) steunzolen
AV Den Haag   max € 150,= incl. 1 paar (sport) steunzolen

* Podotherapeut moet kwaliteitsgeregistreerd staan in KP
* Directe toegankelijkheid

InTwente

AV Standaard Max. 6 behandelingen per jaar, max. € 25,- per behandeldatum.
50% tot 55 euro maximale vergoeding per verzekerde per kalenderjaar voor
podotherapeutische zolen.
AV Student Max. 6 behandelingen per jaar, max. € 25,- per behandeldatum.
50% tot 55 euro maximale vergoeding per verzekerde per kalenderjaar voor
podotherapeutische zolen.
AV Top Max. 6 behandelingen per jaar, max. € 25,- per behandeldatum.
50% tot 75 euro maximale vergoeding per verzekerde per kalenderjaar voor
podotherapeutische zolen.
AV Compact Max. 6 behandelingen per jaar, max. € 25,- per behandeldatum.
Geen vergoeding voor podotherapeutische zolen.

*Siliconenorthese, orthonyxie, nagelbeugel en laterale wig

OZF Achmea

AV Royaal Max. € 100,- per jaar voor behandeling.

Max. € 125,- per jaar voor podotherapeutische zolen.

PNO Zorg

Start Geen vergoeding
Standaard Max. € 100,- per jaar.
Max. € 100 per jaar voor podotherapeutische zolen.
Keuze Max. € 250,- per jaar.
Max. € 150,- per jaar voor podotherapeutische zolen.
Extra Max. € 350,- per jaar.
Max. € 150,- per jaar voor podotherapeutische zolen.
Compleet Max. € 600,- per jaar.
Max. € 200,- per jaar voor podotherapeutische zolen.

PMA zorgverzekering

ExtraVerzorgd 1 Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 100,- per jaar.
ExtraVerzorgd 2 Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 150,- per jaar.
ExtraVerzorgd 3 Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 200,- per jaar.
JongerenVerzorgd Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 150,- per jaar.
GarantVerzorgd1 Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 150,- per jaar.
GarantVerzorgd2 Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 200,- per jaar.
GarantVerzorgd3 Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 250,- per jaar.
Collectief Aanvullend 2
(CSU, Tzorg, VNG, IPO, UVW)
Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 100,- per jaar.
Collectief Aanvullend 3
(CSU, Tzorg, VNG, IPO, UVW)
 Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 150,- per jaar.
Collectief Aanvullend 4
(CSU, Tzorg, VNG, IPO, UVW)
 Podotherapie, podologie en pedicure: max. € 200,- per jaar.

Plus Zorgverzekering van VGZ   voor ING rekeninghouders

VGZ Aanvullend Goed Max. € 100,- per jaar (budget Voetbehandelingen)
steunzolen max.  € 70,- per jaar
VGZ Aanvullend Best Max. € 500,- per jaar (budget Voetbehandelingen)
steunzolen max. € 125,- per jaar
VGZ Aanvullend Beter Max. € 300,- per jaar (budget Voetbehandelingen)
steunzolen max. € 125,- per jaar
VGZ Gezin Pakket uitgebreid Max. € 300,- per jaar (budget Voetbehandelingen)
steunzolen max. € 125,- per jaar
VGZ Vitaal Pakket uitgebreid Max. € 300,- per jaar (budget Voetbehandelingen)
steunzolen max. € 125,- per jaar
VGZ Single/duo uitgebreid Max. € 300,- per jaar (budget Voetbehandelingen)
Steunzolen max. € 125,- per jaar
VGZ jong Pakket Geen vergoeding

Pro Life

Extra Largepolis Max. € 200,- per jaar (max. 1 paar steunzolen)
Largepolis Max. € 150,- per jaar (max. 1 paar steunzolen)

 *  Let op! De bovengenoemde maximaal vergoeding is voor de kosten van podotherapie en podotherapeutische steunzolen samen.

** Let op! Bovengenoemde maximaal vergoedingen worden gedeeld met andere zorgverleners actief in de voetengezondheidszorg

Promovendum

Primair Max. € 70,- per jaar (Incl. het aanmeten, vervaardigen en afleveren
van podotherapeutische of podologische zolen en orthesen.)
Royaal Max. € 70,- per jaar (Incl. het aanmeten, vervaardigen en afleveren
van podotherapeutische of podologische zolen en orthesen.)
Optimaal Max. € 70,- per jaar (Incl. het aanmeten, vervaardigen en afleveren
van podotherapeutische of podologische zolen en orthesen.)
Excellent Max. € 150,- per jaar (Incl. het aanmeten, vervaardigen en afleveren
van podotherapeutische of podologische zolen en orthesen.)

Salland Zorgverzekering

Plus 75% met een max. € 125,- per jaar.
Top 75% met een max. € 250,- per jaar.

* Let op! De vergoeding geldt voor verschillende onderdelen samen: podotherapeutische steunzolen, podotherapie, podologie en pedicure.

Stad Holland Zorgverzekeraar

AV Zorg Riant 100% vergoeding.

Vergoeding podotherapeutische steunzolen: 100%

Jongeren AV Max. 6 behandelingen per jaar, max. € 25,- per behandeldatum.

100% tot 75 euro maximale vergoeding per verzekerde per kalenderjaar voor
podotherapeutische zolen.

Extra Uitgebreide AV Max. 6 behandelingen per jaar, max. € 25,- per behandeldatum.

50% tot 75 euro maximale vergoeding per verzekerde per kalenderjaar voor
podotherapeutische zolen.

Standaard AV Max. 6 behandelingen per jaar, max. € 25,- per behandeldatum.

50% tot 55 euro maximale vergoeding per verzekerde per kalenderjaar voor
podotherapeutische zolen.

Uitgebreide AV Max. 6 behandelingen per jaar, max. € 25,- per behandeldatum.

50% tot 75 euro maximale vergoeding per verzekerde per kalenderjaar voor
podotherapeutische zolen.

Compact AV Max. 6 behandelingen per jaar, max. € 25,- per behandeldatum.

Geen vergoeding voor podotherapeutische zolen.

*Siliconenorthese, orthonyxie, nagelbeugel en laterale wig worden niet vergoed

Studenten
GoedVerzekerd

Aanvullend 3 sterren max. € 150,- per jaar. (incl. 1 paar podotherapeutische steunzolen)
Aanvullend 4 sterren max. € 200,- per jaar. (incl. 1 paar podotherapeutische steunzolen)

TakeCareNow!

Bestaat niet meer en is Zilveren Kruis geworden.

UMC Zorgverzekering

UMC Extra Zorg 1 Geen vergoeding
UMC Extra Zorg 2 Max. € 115,- per jaar.
Max. € 250,- per jaar (Zorgbudget is vrij te besteden voor alle hulpmiddelen
te samen).
UMC Extra Zorg 3 Max. € 115,- per jaar.
Max. € 350,- per jaar (Zorgbudget is vrij te besteden voor alle hulpmiddelen
te samen).
UMC Extra Zorg 4 Max. € 115,- per jaar.
Max. € 750,- per jaar (Zorgbudget is vrij te besteden voor alle hulpmiddelen
te samen).

United Consumers (VGZ)

VGZ Aanvullend Goed Max. € 100,- per jaar (budget Voetbehandelingen)
steunzolen max.  € 70,= p/jaar
VGZ Aanvullend Best Max. € 500,- per jaar (budget Voetbehandelingen)
steunzolen max. € 125,= p/jaar
VGZ Aanvullend Beter Max. € 300,- per jaar (budget Voetbehandelingen)
steunzolen max. € 125 p/jaar
VGZ Gezin Pakket uitgebreid Max. € 300,- per jaar (budget Voetbehandelingen)
steunzolen max. € 125 p/jaar
VGZ Vitaal Pakket uitgebreid Max. € 300,- per jaar (budget Voetbehandelingen)
steunzolen max. € 125 p/jaar
VGZ Single/duo uitgebreid Max. € 300,- per jaar (budget Voetbehandelingen)
steunzolen max. € 125 p/jaar
VGZ jong Pakket Geen vergoeding

Univé

Extra Zorg polis Best Budget max. € 500,- per jaar.
Podotherapeutische steunzolen max. € 125,- per jaar
Extra Zorg polis Beter Budget max. € 300,- per jaar.
Podotherapeutische steunzolen max. € 125,- per jaar
Extra Zorg polis Goed Budget max. € 100,- per jaar.
Podotherapeutische steunzolen max. € 70,- per jaar
Gezin Pakket Max. € 300,- per jaar.
Podotherapeutische steunzolen max. € 125,- per jaar
Vitaal Pakket Max. € 300,- per jaar.
 Een budget te besteden aan de hieronder genoemde zorgsoorten:
– voetbehandelingen reumatische voet
– podotherapie
Podotherapeutische steunzolen max. € 125,- per jaar

Univé Zekur

Extra ZEKUR Zorg (inclusief tandarts) Max. € 500,- per jaar*
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 250,- per jaar**

 *  Binnen het budget therapieën heeft u vrije keuze van de in het budget genoemde zorg
 ** Binnen het budget hulpmiddelen heeft u de vrije keuze van de in het budget genoemde zorg

Univé Zorgzaam

 AV Ster 1  Geen vergoeding
 AV Ster 2  Max. € 125,- per jaar (consulten, behandelingen)
 AV Ster 3  Max. € 125,- per jaar (consulten, behandelingen)
 AV Ster 4  Max. € 150,- per jaar (consulten, behandelingen)
 AV Ster 5  Max. € 175,- per jaar (consulten, behandelingen)
Podotherapeutische steunzolen: voor verzekerde tot en met 20 jaar maximaal
€ 50 per kalenderjaar.

VGZ

VGZ Aanvullend Goed Max. € 100,- per jaar (budget Voetbehandelingen)
steunzolen max.  € 70,-  p/jaar
VGZ Aanvullend Best Max. € 500,- per jaar (budget Voetbehandelingen)
steunzolen max. € 125,- p/jaar
VGZ Aanvullend Beter Max. € 300,- per jaar (budget Voetbehandelingen)
steunzolen max. € 125,- p/jaar
VGZ Gezin Pakket uitgebreid Max. € 300,- per jaar (budget Voetbehandelingen)
steunzolen max. € 125,-  p/jaar
VGZ Vitaal Pakket uitgebreid Max. € 300,- per jaar (budget Voetbehandelingen)
steunzolen max. € 125,-  p/jaar
VGZ Single/duo uitgebreid Max. € 300,- per jaar (budget Voetbehandelingen)
steunzolen max. € 125,- p/jaar

* Budget Voetbehandeling (Dit budget kunt u gebruiken voor podotherapie, steunzolen en zorg voor uw voet als u reuma hebt. Daarnaast ook voor diabetische voetbehandelingen bij zorgprofiel 1.)

VvAA

Start  Max. € 150,= per jaar
Podotherapeutische steunzolen  op voorschrift, max. € 100,=
Plus  Max. € 250,= per jaar
Podotherapeutische steunzolen op voorschrift, max. € 150,=
Optimaal  100% vergoeding,
Podotherapeutische steunzolen op voorschrift 100%
Top  100% vergoeding
Podotherapeutische steunzolen op voorschrift 100%
Excellent  100% vergoeding
Podotherapeutische steunzolen op voorschrift 100%
Student Geen vergoeding

Zilveren Kruis

Aanvullend 3 sterren
(MBO studenten/jongeren)
Max. € 150- per jaar*.
Aanvullend 3 sterren Max. € 150,- per jaar*.
Aanvullend 4 sterren Max. € 200,- per jaar*.
Aanvullend 4 sterren
(MBO studenten/jongeren)
Max. € 200,- per jaar*.

* Let op! Bovengenoemde maximaal vergoedingen worden gedeeld met andere zorgverleners actief in de voetengezondheidszorg.

Zilveren Kruis Achmea (ISO/LSVb)

Aanvullend 3 sterren + goed verzekerd Studenten
(HBO/WO (studenten))
Max. € 150,- per jaar*.
Aanvullend 4 sterren + goed verzekerd Studenten
(HBO/WO (studenten))
Max. € 200,- per jaar*.

*  Let op! Bovengenoemde vergoeding is voor de kosten van podotherapie, podotherapeutische en steunzolen samen.
**Let op! Bovengenoemde maximaal vergoedingen worden gedeeld met andere zorgverleners actief in de voetengezondheidszorg

Zorg en Zekerheid

AV Basis Max. € 50,- per jaar.
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: 50% tot max. € 35,- per jaar.
AV GeZZin Max. € 100,- per jaar.
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: 100% tot max. € 70,- per jaar.
AV GeZZin Compact Geen vergoeding.
AV Sure Geen vergoeding.
AV Plus Max. € 100,- per jaar.
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: 100% tot max. € 70,- per jaar.
AV Standaard Max. € 50,- per jaar.
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: 50% tot max. € 35,- per jaar.
AV Top Max. € 100,- per jaar.
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: 100% tot max. € 70,- per jaar.
AV Totaal Max. € 125,- per jaar.
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: 100% tot max. € 100,- per jaar.
 AV Prima Max. € 100,- per jaar.
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: 100% tot max. € 70,- per jaar.
 AV Master Max. € 100,- per jaar.
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: 100% tot max. € 70,- per jaar.
 AV Cumlaude Max. € 125,- per jaar.
Vergoeding podotherapeutische steunzolen: 100% tot max. € 100,- per jaar.

Lancyr

 Comfort Podotherapie en podologie: max. € 150,- per jaar

Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 200,- per jaar

Compleet Podotherapie en podologie: max. € 150,- per jaar

Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 150,- per jaar

Extra Podotherapie en podologie: max. € 100,- per jaar

Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 100,- per jaar

Top Podotherapie en podologie: max. € 150,- per jaar

Vergoeding podotherapeutische steunzolen: 100% vergoeding

Zilver Podotherapie en podologie: max. € 70,- per jaar

Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 60,- per jaar

Zorg 1 Podotherapie en podologie: max. € 70,- per jaar

Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 60,- per jaar

Zorg 2 Podotherapie en podologie: max. €115,- per jaar

Vergoeding podotherapeutische steunzolen: max. € 75,- per jaar

Bron: NVvP website http://www.podotherapie.nl/