Wat is podotherapie?

Podo komt van het Griekse woord ‘podos’, dat voet betekent. Eigenlijk betekent podotherapie dus letterlijk: voettherapie. De podotherapeut behandelt klachten die voortvloeien uit een verkeerd functioneren van de voeten. Hieronder vallen klachten aan de voeten, enkels, benen, knieën, heupen en rug.

Podotherapie is een 4 jarige HBO-opleiding met bachelor titel. Het beroep ‘podotherapeut’ is daarmee een beschermde beroepsnaam (Wet BIG, art. 34) die alleen gedragen mag worden indien men deze opleiding heeft afgerond. Vakken als anatomie, (kinder)orthopedie, neurologie, dermatologie, pathologie en biomechanica staan aan de basis van deze opleiding. Daarnaast wordt er speciaal aandacht besteed aan specifieke klachten bij kinderen, sporters, reuma en diabetes.

Meer informatie over het onderzoek vindt u hier.
Meer informatie over podotherapie vindt u hier.

podotherapie